Dlaczego warto znać podstawy muzyki?

Jestem tancerką. Moje życie od dziecka wypełnione było tańcem. Naukę stepu rozpoczęłam w wieku 20 lat i na początku traktowałam go przede wszystkim jako styl taneczny.

Jednak  gdy mocniej zaangażowałam się w stepowanie, zdałam sobie sprawę, że ten styl to także tworzenie muzyki. Niełatwo jest naprawdę dobrze stepować bez znajomości podstaw muzyki.

Edukacja muzyczna na poziomie szkoły podstawowej niestety kuleje. Chodziłam do podstawówki w latach 90-tych, miałam w szkole muzykę. Lekcje te niestety nie wpłynęły na moją muzykalność. Gdy rozmawiam z Wami to okazuje się, że u Was jest podobnie i że brakuje Wam wiedzy z zakresu muzyki, która pomaga w stepowaniu.

Na zajęciach operujemy takimi pojęciami jak metrum, tempo, wartości rytmiczne, fraza.  Dzisiejszy artykuł mam nadzieję, że pomoże Wam usystematyzować tą wiedzę.

…………………………………………………………..

Co należy wiedzieć o muzyce czyli podstawowe pojęcia.

Świadomość czasu,

Czyli świadomość ile go dokładnie minęło lub ile mam czasu na wykonanie danego kroku, na improwizację.

W środowisku steperów komplementem jest usłyszeć „You have a good timing” co oznacza właśnie, że tańczysz w zgodzie z muzyką lub z ustaloną ilością taktów przeznaczonych na taniec czy improwizacje w przypadku tańca acapella.

Puls

To strumień równo rozmieszczonych uderzeń. Pierwsze źródło informacji o tym gdzie jesteśmy w czasie.

Uderzenia

Regularne i powtarzające się wartości rytmiczne, które pogrupowane tworzą takty.

 Takt

To najmniejszy odcinek utworu muzycznego, to równe jednostki czasu, określone przez metrum.

Metrum

Jest miarą. Określa zapis wartości rytmicznych w takcie.

Przykład: metrum 4/4

Pierwsza czwórka oznacza ilość uderzeń, a druga wartość rytmiczną.

Metrum 4/4 oznacza, że w jednym takcie pojawiają się cztery ćwierćnuty

¾  Trzy ćwierćnuty w takcie np. walc

6/8 Sześć ósemek

2/4 Dwie ćwierćnuty np. tango

Tempo

Ilość czasu, jaka upływa między jednym uderzeniem a kolejnym.Tempo określa się w ilości uderzeń na minutę.

Szybkie tempo nie zawsze oznacza szybki taniec. Na tym polega różnica między częstotliwością uderzeń, określających tempo a częstotliwością wartości rytmicznych, które definiują jak szybko tańczymy. Możesz tańczyć szybko do wolnej muzyki i odwrotnie.

 

Wartości rytmiczne nut

Czyli długość trwania danej nuty w czasie, ilość uderzeń przypadających na uderzenia metronomu

Przykład: metrum 4/4

Cała nuta – jedno uderzenie na 4 uderzenia metronomu.

Półnuta – raz na dwa stuknięcia metronomu

Ćwierćnuta – uderzenia równoczesne ze stukaniem metronomu

Ósemka – Dwa uderzenia na jedno stuknięcie metronomu

Szesnastka – Cztery uderzenia na jedno stuknięcie metronomu

 

 

|1 2 3 4| ćwierćnuty

|1i2i3i4i| ósemki

|1e&a2e&a3e&a4e&a| szesnastki

|1ia2ia3ia4ia| triola ósemkowa

 

…………………………………………………………..

Analiza muzyczna na przykładzie utworu Sto Lat

Wybrałam ten utwór bo to najprostszy jaki przychodzi mi do głowy :)

Jeżeli przyjmiemy metrum 4/4 to poszczególne wersy będą rozpisane następująco:

a) spróbuj wyklaskać same ćwierćnuty

ISto lat, sto latI
I1      2    3    4I

INiech żyje, żyje namI
I1        2       3      4 I

IJeszcze raz, jeszcze raz I
I1            2     3           4I

Iniech żyje, żyje namI
I1         2      3     4I

INiech żyjeI
I1     2  3  4I

Inami
I1

b) spróbuj wyklaskać ćwierćnuty i ósemki

ISto lat, sto latI
I1      2    3    4I

INiech żyje, żyje namI
I1        2 i      3 i    4 I

IJeszcze raz, jeszcze raz I
I1 i           2     3i           4I

Iniech żyje, żyje namI
I1         2 i     3 i    4I

INiech żyjeI
I1         3i   4I

INamI
I1        I

…………………………………………………………..

Przy pisaniu artykułu korzystałam z bibliografii:

  1. Rhythm Theory for Tap Dancers. Andrew Nemr
  2. The souls of your feet. Acia Gray
Czy ten tekst jest dla Ciebie przydatny? Daj mi proszę znać w komentarzu czy iść w tym kierunku jeśli chodzi o tematykę artykułów na bloga :).