Stepowanie to forma sztuki, która powstała w Stanach Zjednoczonych na skutek miksu wielu kultur. Kiedyś stepowania nie uczono, a bynajmniej nie w takim sensie jak dziś rozumiemy naukę stepowania. Stepowało się na ulicy, w klubach, w przedstawieniach. Ludzie podpatrywali się nawzajem i próbowali kopiować to co...