Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów na Galę 10-lecia MyTap „Rytmem opowiedziane”
§1
Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
Regulaminie – oznacza to niniejszy Regulamin
Szkole – oznacza to Szkołę Stepowania MyTap przy ul. Dietla 93 w Krakowie
Użytkowniku – oznacza to osobę dokonującą rezerwacji lub zakupu Biletów na Wydarzenie
Wydarzeniu – oznacza to Galę 10-lecia MyTap odbywającą się dnia 12 czerwca 2022 o godz. 18:00 w Krakowskim Teatrze Variete
Bilecie – oznacza to dokument uprawniający jego posiadacza do udziału w Wydarzeniu
Organizatorze – oznacza to działalność gospodarczą Beata Kędzia-Sowa Szkoła Stepowania MyTap zarejestrowaną w Krakowie. NIP 751 166 54 48 REGON 122523730
Teatrze – oznacza to Krakowski Teatr Variete z siedzibą w Krakowie, przy ul. Grzegórzeckiej 71, 31-559 Kraków
2. Regulamin określa zasady rezerwacji i sprzedaży biletów na Galę 10-lecia MyTap „Rytmem opowiedziane” organizowane przez Szkołę Stepowania MyTap.
3. Bilety są numerowane i podlegają weryfikacji przy wejściu na widownię.

 

§2
Rezerwacja i sprzedaż biletów

1. Rezerwacje biletów przyjmowane są wyłącznie mailowo na adres beata@mytap.pl

2. Płatność za zarezerwowane bilety może zostać dokonana
a) gotówką w Szkole wyłącznie w poniedziałki w godz. 15:30 – 20:30 oraz wtorki w godz. 18:30 – 20:30.
b) w formie bezgotówkowej przelewem na rachunek bankowy Organizatora 47 1140 2004 0000 3402 7421 9679 ze wskazaniem w tytule przelewu imienia i nazwiska osoby dokonującej rezerwacji
3. Opłaty należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania potwierdzenia rezerwacji. Brak nabycia Biletów we wskazanym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji i wprowadzeniem Biletów do ponownej sprzedaży.
4. Bilety, które zostały opłacone w formie bezgotówkowej przelewem na rachunek bankowy Organizatora można odbierać;
a) w Szkole w dniach:
Poniedziałki 15:30 – 20:30
Wtorki 18:30 – 20:30
Środy 17:40 – 20:00
Czwartki 17:40 – 20:00
b) w Teatrze wyłącznie w dniu Wydarzenia, godzinę przed jego rozpoczęciem.
4. Możliwe jest także nabycie biletów w dniu Wydarzenia, godzinę przed jego rozpoczęciem, bezpośrednio w Teatrze Variete. W tym wypadku nie obowiązuje wcześniejsza rezerwacja. Organizator nie gwarantuje dostępności miejsc. Płatność wyłącznie gotówką.
5. Chęć otrzymania faktury VAT należy zgłosić Organizatorowi w momencie dokonywania rezerwacji Biletów. Zgodnie z art.106b ust. 3 oraz 5 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 4 lipca 2019 r. prośby o wystawienie faktury należy zgłaszać przed zakupem Biletów.
6. Organizator nie prowadzi wysyłki ani dostawy Biletów. Możliwy jest jedynie osobisty odbiór Biletów zgodnie ze wskazaniami w §2 pkt. 4.
7. Teatr nie prowadzi sprzedaży biletów na Wydarzenie.

 

 

§3

Cennik oraz rodzaje biletów

Bilet normalny: 50 zł
Bilet ulgowy: 40 zł (dla dzieci do 10 r.ż)

Bilet ulgowy przysługuje dzieciom do 10 roku życia. Osoby, które zakupią bilet ulgowy zobowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki przed wejściem na spektakl.

 

§4
Zwroty i reklamacje

1. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. 2020 poz. 281 z późń zm) zwanej dalej Ustawą, Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w Ustawie, a w konsekwencji nie przysługuje prawo zwrotu/wymiany zakupionych Biletów z wyjątkiem odwołania Wydarzenia przez Organizatora.
2. W przypadku odwołania Wydarzenia, Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany w formie wiadomości email i/lub telefonicznie zgodnie z danymi teleadresowymi podanymi w trakcie zakupu.
3. Zwrot uiszczonej kwoty za Bilet nastąpi tą samą metodą płatności, której użyto podczas zakupu Biletu. W przypadku Biletów opłaconych gotówkowo do zwrotu niezbędny będzie dowód zakupu (paragon fiskalny, faktura VAT).

§5
Informacje dodatkowe

1. Na widowni obowiązuje zakaz spożywania jedzenia i napojów.
2. Na terenie Teatru obowiązuje całkowity zakaz palenia.
3. Podczas Wydarzenia obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania oraz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń multimedialnych.

§6
Ochrona danych osobowych

1. Podanie danych osobowych przez Użytkowników ma charakter dobrowolny i ułatwia poinformowanie o odwołaniu Wydarzenia. Dane są wykorzystywane wyłącznie napotrzeby przeprowadzenia procesu nabycia Biletów oraz ich zwrotu.
2. Administratorem danych osobowych jest Beata Kędzia-Sowa Szkoła Stepowania MyTap.
3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy.