MyTap dla dzieci

Jak wyglądają zajęcia dla dzieci?

Kursy stepowania. Taniec jazzowy dla dzieci i młodzieży.
Stepowanie.  

Taniec dla dzieci inny niż wszystkie. Podczas cotygodniowych spotkań dzieci zostaną wprowadzone w świat stepowania. Zajęcia dla dzieci łączą w sobie naukę tańca z nauką muzyki. Często mówimy, że stepowanie jest grą na instrumencie!

Zajęcia taneczne skupione na pracy nad poprawną techniką stepowania, nauką choreografii oraz na ćwiczeniach opartych o improwizacje.   Wszystko w przyjaznej atmosferze opartej na zabawie!

Na zajęciach dzieci:

 uczą się tańca
kształtują poczucie rytmu 
poprawiają koordynację ruchową
ćwiczą pamięć i koncentrację
pobudzają wyobraźnię - wprowadzone na zajęciach elementy improwizacji oraz budowa własnych, krótkich choreografii pobudzają twórcze myślenie dzieci.
przygotowują się do profesjonalnych występów na scenie 

Taniec jazzowy

Oferujemy także naukę tańca jazzowego dla dzieci i młodzieży.  

Taniec jazzowy i stepowanie mają wspólne korzenie i wzajemnie się uzupełniają. Uczęszczanie na zajęcia z tańca jazzowego umożliwia dzieciom wszechstronny rozwój i utanecznienie.
Są to zajęcia taneczne, bez stepowania, poprawiające koordynację ruchową, pozytywnie wpływające na ruch sceniczny. 
 

Zapraszamy!